El Community Manager és el professional encarregat de construir i gestionar la comunitat online al voltant d'una marca d'Internet, creant i mantenint relacions estables i duradores amb els seus clients, els seus fans i, en general, qualsevol usuari interessat en la marca